Posts Tagged ‘puoluekokous’

Globaalisosialidemokraatit: Demokraattista vaikuttamista vähennetty

31 toukokuun, 2012

Kannanotto puoluekokouksesta

Sdp:n kolmipäiväinen puoluekokous päättyi viime lauantai-iltana. Perjantain henkilövalinnat olivat ilahduttavia, sillä varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri valittiin demokraattisesti salista äänestämällä ja valittuihin voi olla tyytyväinen. Huuma ei kuitenkaan kestänyt kokouksen loppuun asti.

Asiakysymyksiä puoluekokouksessa ei käsitelty juuri lainkaan. Eurooppa-asiakirja ja puolet aloitteista lähetettiin lauantai-illalla kokouksen päätteeksi puoluevaltuustoon käsiteltäväksi. Tapahtunutta pidettiin harmillisena työtapaturmana. Osaksi syytettiin myös uutta muutosesitysjärjestelmää. Kyse oli kuitenkin vain siitä, että järjestäviä tahoja asiasisältöjen käsittely ei kiinnostanut yhtä paljon kuin henkilövalinnat, taputtaminen ja Coldplay.

Edellisessä puoluekokouksessa rajattiin ensimmäistä kertaa substanssivaliokuntien jäsenyys vain noin puolelle kokousedustajista. Tällä kertaa substanssivaliokuntia ei aloitteiden käsittelyä varten ollut lainkaan. Kahta asiakirjaa ja yli kahtasataa aloitetta muutosesityksineen ei kuitenkaan käsitellä suuressa salissa muutamassa tunnissa, varsinkaan ilman valiokuntia. Sähköisen kommentointijärjestelmän soveltuvuutta salikäyttöön olisi myös tullut testata etukäteen.

Lopputuloksena kokous epäonnistui siinä tehtävässään, mikä puoluekokouksella tulisi olla demokratian ja deliberaation edistämisessä. Tätä ei voi sivuuttaa – olipa kyse sitten tahallisesta asiakysymysten vähättelystä tai pelkästä välinpitämättömyydestä.

Osastomme on koko olemassaolonsa ajan panostanut aktiiviseen ja kriittiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja etsinyt rohkeasti uusia tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisääviä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Osastomme oli tälläkin kertaa laatinut lukuisia aloitteita, muutosesityksiä ja kommentteja etukäteen. Osastomme käytti valmisteluihin enemmän tunteja kuin asiakysymysten käsittelyyn käytettiin itse puoluekokouksessa. Keskeinen agendamme oli Euroopan keskuspankin mandaatin muuttaminen. Uudenmaan piirin puheenjohtaja Esko Ranto ehti käydä leimaamassa esityksemme ”harhaiseksi”. Koska Eurooppa-ohjelman(kin) käsittely keskeytettiin, emme päässeet perustelemaan näkemyksiämme ja vastaamaan meitä kohtaan esitettyyn kritiikkiin.

Mahdollisuus käydä demokraattista keskustelua evättiin kokousedustajilta ja korkein päätösvalta siirrettiin puoluevaltuustolle, eli nurinkurisesti puoluekokousta alemmalle päätöksentekoelimelle. Siellä osastollamme ei ole edustajaa, joten puoluekokous oli meille erityisen tärkeä. Ainoa mahdollisuus osallistua aloitteiden ja ohjelmien lopulliseen käsittelyyn tulee olemaan sähköisessä muodossa ja ainoastaan neuvoa-antavana ennen puoluevaltuuston kokousta.

Ainoa ilahduttava asia lauantai-illan tapahtumissa oli uuden puoluesihteerin aktiivisuus hänen etsiessään ratkaisua sekasortoiseksi ajautuneeseen kokoukseen. Tuore puoluesihteeri Reijo Paananen kävi vilpittömästi pahoittelemassa tapahtunutta, vaikkei hän ollut vastuussa käynnissä olleen kokouksen järjestelyistä. Tällainen virheen avoin myöntäminen ja aktiivinen pyrkimys ongelman välittömäksi korjaamiseksi toi pientä uskoa puolueen parempaan tulevaisuuteen.

Vuoden 2014 puoluekokousta odottaen,

Elina Aaltio,  puoluekokousedustaja

Inari Juntumaa, puoluekokousedustaja

Elisa Lipponen, varaedustaja

Joonas Rahkola, varaedustaja

Lisätietoja:
Elisa Lipponen
Globaalisosialidemokraatit, varapuheenjohtaja
040 1547986

Advertisement

GSD menestyi puoluekokousedustajien vaalissa

29 maaliskuun, 2010

Tänään julkaistut tulokset 40 helsinkiläisestä puoluekokousedustajasta olivat yhdistyksellemme enemmän kuin rohkaisevaa luettavaa. Jäsenemme Tiina Hiltunen, Elina Aaltio ja allekirjoittanut valittiin varsinaisiksi kokousedustajiksi ja Elisa Lipponen ensimmäiseksi varaedustajaksi. Kukaan yhdistyksen ehdokkaista ei ollut vähiten ääniä saaneen neljäsosan joukossa ja kolmasosaltakin lähes vältyttiin. Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät löytyvät piirin sivuilta.

Tiina ja Elina ovat menestyneet aiemmissakin vaaleissa sekä toimineet Helsingin kaupungin sekä piirin luottamustoimissa. Tiina oli viimeksikin puoluekokousedustaja. Itse olin viimeksi edustaja Espoosta. Todennäköisesti osa äänistäni kanavoituikin yhdistyksen puheenjohtajana toimimisen vuoksi, mistä voin tietysti olla erittäin ylpeä siksikin, ettei nuori, vasta reippaaseen uhmaikään ehtinyt yhdistyksemme ole ehtinyt kasvaa useankaan heikommin menestyneen yhdistyksen kokoiseksi. Toisaalta tulos kuvaa sitä, että GSD:n esittämille ajatuksille ja kysymille kysymyksille on vahvaa toivetta ja tilausta.

Jo aiemmin yhdistys toimitti seitsemän puoluekokousaloitetta. Myös puoluekokousryhmä tulee valmistautumaan kokoukseen yhdessä muun yhdistyksen kanssa. Suunnitteilla on myös aiempaan tapaan seuraajadelegaatio.

Suomen sosialidemokraattisen puolueen 42. puoluekokous pidetään Joensuussa 27.-29.5.2010.

Inari Juntumaa

Kohti puoluekokousta

1 maaliskuun, 2010

Suomen sosialidemokraattisen puolueen (SDP) 42. puoluekokous järjestetään Joensuussa 27.-29. toukokuuta 2010. Puoluekokous pidetään edellisessä Hämeenlinnan kokouksessa tehtyjen päätösten jälkeen joka toinen vuosi, ja kokoukseen valitaan 500 puoluekokousedustajaa puolueen jäsenten keskuudesta.

Helsingin piirissä puoluekokousedustajista äänestetään postiäänestyksellä 12.-26.3.2010. GSD:n ehdokkaita äänestämällä olet rakentamassa globaalia demokratiaa ja tavoittelemassa kollektiivista emansipaatiota – laaja-alaista vapautta kaikille ihmisille.

GSD:n ja Osyn (Opiskelijademarit) ehdokkaat edustajaksi puoluekokoukseen löydät täältä.

GSD teki puoluekokoukselle seitsemän (7) aloitetta, jotka tullaan esittelemään blogissa seuraavien viikkojen aikana.

Puoluekokous on pidetty

9 kesäkuun, 2008

SDP:n puoluekokous on takana ja maahamme on syntynyt Uusi SDP. Historiallisesta tapahtumasta ja sitä edeltäneestä keskustelusta ansiokkaan analyysin on kirjoittanut GSD-verkoston toimija Elina Aaltio.

Aktiivisesti globaalilla kansalaisjärjestökentällä toimiva GSD on tyytyväinen SDP:n julistautumisesta avoimeksi kansalaispuolueeksi ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä seuraavat kaksi vuotta tuovat tullessaan tällä saralla.

Puoluekokoukselle yhteistyössä OSY:n kanssa tekemämme aloitteet tulivat suurilta osin tyrmätyiksi tai sivuutetuiksi. Näin kävi myös jäsenäänestyksien käyttöönottoa esittäneille aloitteille. Sisällöllisesti puoluekokouksen anti jäi tässä mielessä varsin laihaksi.

Mielenkiintoisia tapahtumia

3 kesäkuun, 2008

Viikon lopulla on tarjolla mielenkiintoisia tapahtumia:

Torstaina 5.6. Helsingin yliopistolla järjestetään tilaisuus, johon luennoimaan saapuu kanadalainen journalisti ja kirjailija Naomi Klein. Luennossa, jonka otsikkona on ”Tuhokapitalismin tulevaisuus”, Klein käy läpi kapitalismin tilaa ja tulevaisuutta edellisessä kirjassaan esitellyssä viitekehyksessä. Tapahtuma pidetään Metsätalon salissa 1 (Unioninkatu 40) kello 12.00–13.30. Paikalle kannattaa saapua hyvissä ajoin.

Torstaina alkaa myös Suomen sosialidemokraattisen puolueen 41. puoluekokous Hämeenlinnassa. Myös GSD osallistuu kokoukseen ja käy tarkastamassa, millä eväillä kansallinen puolueemme suuntaa tulevaisuuteen. Tärkeimmät kokoukselle päätettäväksi esitetyt asiat koskevat jäsendemokratian kehittämistä. Valitettavasti vastustus näitä(kin) uudistuksia kohtaan on noussut kokouksen alla suureksi. Kokouksessa valitaan myös puolueelle uusi puoluejohto sekä puoluesihteeri.